Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Wszystkim

pracownikom socjalnym

składamy wyrazy szacunku i uznania

za trudną i odpowiedzialną pracę.

Życzymy Wam pomyślności w życiu osobistym,

radości życia oraz zadowolenia i satysfakcji

z wykonywanej pracy zawodowej.

Kierownik PCPR

wraz z pracownikami