Zmiany w realizacji programu ,,Aktywny samorząd”

ZMIANY W REALIZACJI PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmodyfikował dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku. Dokonując zmiany planu finansowego w 2019 roku, znacząco zwiększył środki finansowe przeznaczone na realizację programu, co pozwoli na zaspokojenie potrzeb wynikających z wprowadzonych zmian.

Wprowadzone modyfikacje obejmują:

1)   Uruchomienie w 2019 roku Zadania 1 w Obszarze C programu (pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym).

Miło nam zrealizować postulaty bardzo wielu osób niepełnosprawnych, a także m.in. Związku Powiatów Polskich, zgłoszone w trakcie konsultacji projektu dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2019 r. – wsparcia osób niepełnosprawnych w zakupie wózka o napędzie elektrycznym.

Fundusz podejmując się finansowana tej formy wsparcia, chce w najbardziej efektywny i oczekiwany przez środowisko osób niepełnosprawnych sposób, wykorzystać dostępne środki finansowe.

Maksymalna kwota dofinansowania wózka wynosi 10.000 zł, minimalny udział własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka. Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.

2)   Rozszerzenie możliwości zwiększenia dodatku dla studentów i pozostałych adresatów pomocy w module II na pokrycie innych kosztów kształcenia  – o 800 zł z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP – i złożenia wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.

3)   Zmiany w definicjach pojęć w związku z ww. modyfikacjami oraz aktualizacja oznakowania publikatorów (metryczek) aktów prawnych, przywołanych w dokumencie.

W bieżącym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza na realizację programu niemal 172 mln zł, w tym kwotę ok. 20 mln zł na dofinansowania zakupu wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym. Ok. 10 mln zł trafi do Realizatorów programu jako uzupełnienie przekazanej wcześniej zaliczki na realizację programu. Kolejne transze zostaną uruchomione na zasadach i w terminach przewidzianych zasadami programu, tj., na podstawie zapotrzebowania powiatu na środki finansowe PFRON niezbędne do udzielenia wsparcia w ramach pozytywnie zweryfikowanych wniosków o dofinansowanie.