Turnus Terapeutyczny MNRI i Akademia Świadomego Rodzica 14 edycja

Celem jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych, tak aby mieli umiejętności i kompetencje wychowywania dziecka z trudną historią własną, często zranionego przez najbliższych dorosłych oraz z różnymi obciążeniami zdrowotnymi.

1. Akademia Świadomego Rodzica pozwala zauważyć co jest najistotniejszego w byciu rodzicem/opiekunem. Jak być autentycznym rodzicem ze swoimi własnymi doświadczeniami i przekazywać to co najlepszego właśnie dzieciom będącym pod opieką. W ramach projektu przyglądamy się stylom wychowania i podpowiadamy jak stać się najbardziej korektywnym rodzicem dla dziecka ze względu na jego styl więzi (z psychologii rozwoju człowieka).

Ponad to nasz projekt zapobiega wypaleniu się rodziców zastępczych, wskazuje ich silne strony oraz pomaga zrozumieć emocje dnia codziennego, które towarzyszą rodzicom i opiekunom . Oferujemy rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem ( w tym przypadku z dzieckiem z trudna własną historią).

Serdecznie zapraszam Państwa beneficjentów do udziału w 14 edycji Akademii Świadomego Rodzica w Fundacji EY – nabór trwa do 5 września.

https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzic

2. Turnus terapeutyczny MNRI (stacjonarne), to projekt dla dzieci  z zaburzeniami neurorozwojowymi w tym: z FASD, z ADHD, opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i umysłowym, autyzmem, spektrum autyzmu lub z zespołem Aspergera lub specyficznymi trudnościami w nauce.

Podczas turnusu dzieciom towarzyszą opiekunowie/rodzice zastępczy, którzy podczas indywidualnej pracy terapeutycznej uczą się od ekspertów, w jaki sposób zmniejszać deficyty rozwojowe przyjętych dzieci.

Turnus terapeutyczny MNRI® ma charakter stacjonarny i odbywa się w siedzibach Instytutu dr S. Masgutovej w Warszawie i Wrocławiu. Nabór trwa do 30 czerwca.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/dzieci-i-mlodziez

Ulotka_AŚR 14 edycja

ey-regulamin-zapisow-na-turnus-terpautyczny-mnri-7-edycja_2024_ostateczny

ey-formularz-14edycja-asr-ostateczny

ey-turnus-terapeutyczny-mnri-formularz-2024