Rekrutacja do udziału w programie ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny w Pszczynie informuje, iż trwa rekrutacja osób zainteresowanych wzięciem udziału w Programie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, obecnie ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowe informacje w załączniku.

Informacja o programie

Karta zgłoszenia- uczestnik

Karta zgłoszenia – asystent

Oświadczenie o otrzymywanej pomocy

Program_Asystent_osobisty_osoby_niepełnosprawnej_-_edycja_2019-2020