Razem przeciw przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w ramach konkursu pod nazwą „Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2016 roku” realizuje projekt: Razem przeciw przemocy w rodzinie, współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego. W ramach ww. projektu tut. Centrum przedstawi w szkołach gimnazjalnych z powiatu pszczyńskiego spektakl profilaktyczny pt. „Przyszłość” oraz zorganizuje zajęcia profilaktyczne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej ,, Zacznij od siebie”.