Projekt „Jadę na staż!”

Projekt pn. „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” realizowany jest przez Fundację Imago we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami RONAL i Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft gGmbH. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

Do udziału zapraszamy osoby młode, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • są w wieku 18-35 lat,
 • nie pracują, nie szkolą się, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (można być studentką/studentem studiów zaocznych),
 • mieszkają na terenie powiatów subregionu zachodniego i centralnego woj. śląskiego – lista powiatów dostępna w Regulaminie rekrutacji na stronie projektu

W ramach projektu oferujemy:

 • szkolenia i doradztwo służące przygotowaniu do zagranicznego stażu (m.in. kurs języka niemieckiego, szkolenie międzykulturowe, warsztaty integracyjne, wizyty studyjne, wsparcie psychologiczno-doradcze);
 •  2-miesięczny staż zawodowy w Niemczech w zawodach techniczno-produkcyjnych (tj. mechatronik, mechanik narzędziowy, mechanik maszyn i urządzeń w przemyśle, operator maszyn i urządzeń w przemyśle, mechanik procesowy techniki tworzyw sztucznych i kauczuku, odlewnik, specjalista w zakresie obróbki skrawaniem, lakiernik, ślusarz, mechanik, elektronik, elektryk, operator CNC i inne zgodne z indywidualnym planem wsparcia uczestnika)
 • pełne zabezpieczenie wyjazdu zagranicznego – dojazd, opiekę, zakwaterowanie, wyżywienie, wydarzenia kulturalne, ubezpieczenie, kieszonkowe;
 • aktywizację zawodową po powrocie do kraju (staże, szkolenia zawodowe z certyfikatem, pośrednictwo pracy)
 • opiekę mentorów nad uczestnikami przez cały okres udziału w projekcie;
 • zaświadczenie udziału w projekcie

Udział jest bezpłatny.

Korzyści dla uczestnika:

 •  zdobycie kwalifikacji zawodowych
 •  wzrost kompetencji językowych i multikulturowych
 •  zdobycie doświadczenia zawodowego zagranicą
 •  pomoc i wsparcie w wejściu na rynek pracy

Biuro projektu:

 1. Floriańska 1, 44-200 Rybnik (budynek ośrodka CRiR Bushido), sala konferencyjna, 1 piętro, biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

Osoby do kontaktu: Anna Starostka, tel. 504 565 301, e-mail: anna.starostka@fundacjaimago.pl lub Magdalena Stempska tel. 513 362 807 magda.stempska@fundacjaimago.pl

Więcej informacji na stronach:

http://fundacjaimago.pl/projekty/aktualne/jade-na-staz-zagraniczne-doswiadczenia-zawodowe-szansa-na-rynku-pracy-osob-w-wieku-18-35-lat-ze-slaska/

https://www.facebook.com/jadenastaz