„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, iż Powiat Pszczyński został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2021 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.

Obszary programu, które będą realizowane w 2021 r.:

  1. obszar A. – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
  2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
  7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie
od 1 grudnia 2020 r. do 15 lutego 2021 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23.

 Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych
dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym bezpośrednio do oddziału PFRON w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10/8 zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu.

Procedury realizacji programu oraz wnioski są dostępne na stronie www.pfron.org.pl.