„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2019 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, iż Powiat Pszczyński został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2019 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.
Obszary programu, które będą realizowane w 2019 r.:

  1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  3. obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej;
  4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  5. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dot. obszarów B, C, D wraz z wymaganymi załącznikami można  składać
w terminie od dnia 30 listopada 2018 r. do dnia 15 lutego 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23.

Wnioski dot. obszaru  E wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w terminie od 30 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. bezpośrednio do oddziału PFRON w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10/8 zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Procedury realizacji programu oraz wnioski są dostępne na stronie www.pfron.org.pl.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B,C,D,F,G

Procedury realizacji Programu wyrównywania różnic między regionami III

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujace realizatorów 'Programu wyrównywania róznic miedzy regionami III