„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, iż Powiat Pszczyński został zakwalifikowany do uczestnictwa w 2018 r. w „Programie wyrównywania różnic między regionami III”.
Obszary programu, które będą realizowane w 2018 r.:

  • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D – likwidacja barier transportowych w placówkach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy, jednostki prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej;
  • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Wnioski dot. obszarów B, C, D wraz z wymaganymi załącznikami można  składać
w terminie od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 16 lutego 2018 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, ul. Dworcowa 23.

Wnioski dot. obszaru  E wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w terminie od  1 listopada 2017 r. do dnia 30 listopada 2018 r. bezpośrednio do oddziału PFRON w Katowicach, Pl. Grunwaldzki 8-10/8 zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).

Procedury realizacji programu oraz wnioski są dostępne na stronie www.pfron.org.pl

Pliki do pobrania:

Wniosek -obszar B

Wniosek -obszar C

Wniosek- obszar D