Procedury załatwiania spraw

Na podstawie § 12. pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że od 25 maja 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie pozostaje w niezmienionej organizacji pracy, bez bezpośredniej obsługi Klientów. Wprowadzone procedury ochronne nie zaburzyły działalności PCPR. Na bieżąco przyjmowane są wnioski, wydawane decyzje, zapewniane jest wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne (telefonicznie, mailowo, za pomocą skypa) oraz terminowo realizowane są zobowiązania finansowe.
Kontynuacja takiej organizacja pracy wynika z rosnącej liczby stwierdzonych zakażeń na terenie naszego powiatu oraz powodowana jest troską o zapewnienie bezpieczeństwa Mieszkańcom i pracownikom urzędu.

https://www.powiat.pszczyna.pl/wiadomosci/6783-informacja-o-organizacji-pracy-urzedu-oraz-powiatowych-jednostek