Poszukiwani wolontariusze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie poszukuje wolontariuszy gotowych podjąć pracę w domu pomocy społecznej w przypadku wystąpienia zachorowań lub konieczności poddania kwarantannie jego pracowników.
Osoby chętne do pomocy proszone są o kontakt:
32 449 01 45

joanna.czakanska@pcprpszczyna.pl