POMOC OFIAROM NIENAWIŚCI

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w 2022 roku pomaga osobom będącym ofiarami na tle m.in.:

 • narodowościowym,
 • etnicznym,
 • orientacji seksualnej,
 • wyznania,
 • koloru skóry,
 • statusu społecznego,
 • każdym innym, jeśli są prześladowani za „inność”

Takie osoby (rodziny) wspieramy ich m.in. poprzez:

 • pomoc psychologiczną, prawną, lekarską,
 • doradztwo zawodowe
 • kursy językowe
 • możliwość bezpłatnego pobytu w Domu Polonii na Mazurach (np. na ferie, na dłuższy pobyt, na weekend)

Warunkiem wsparcia jest zamieszkanie osoby/rodziny na terenie Polski oraz udowodnienie nam bycia prześladowanym (np. poprzez oświadczenie dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, konsula, pracodawcy czy zeznanie na policji).

Jeśli w Państwa szkole jest rodzina potrzebująca takiego wsparcia, prosimy by wypełnić razem z nią formularz na  stronie http://odnswp.workadventure.pl/redirect/8b05af0ef2eac32530836bcebd512f38e0beae64/.

Projekt jest dla rodzin bezpłatny.

 

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

skontaktuje się i pomoże.