PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż otrzymało z PFRON pierwszą transzę środków finansowych na realizację dofinansowań w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2018 roku w następujących wysokościach:

1.Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – 37.842,98zł.

2.Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – 44.078,39zł.

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane są w tut. Centrum w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku.

Wnioski w ramach Modułu II na kolejny rok szkolny/akademicki 2018/2019 przyjmowane będą w siedzibie PCPR w okresie od dnia 3 września 2018 roku do 10 października 2018 roku.