PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ II – dofinansowanie nauki na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż w tut. Centrum przyjmowane są wnioski o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dofinansowanie dotyczy opłaty za naukę (czesne) oraz dodatki na pokrycie kosztów kształcenia (również dla osób, które nie opłacają czesnego).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest nauka w szkole wyższej lub w szkole policealnej lub w kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane są w siedzibie PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 od dnia od 4 marca 2019r. do 31 marca 2019r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019.

 

Szczegółowe informacje o Module II programu dostępne są w zakładce NIEPEŁNOSPRAWNI/Aktywny samorząd.