Osobisty plan awaryjny- poradnik dla osób zagrożonych przemocą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ stworzyli poradnik pn. „Osobisty plan awaryjny”, zawierający praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe.

Poradnik jest dostępny na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii.