Aktywny Samorząd

AKTYWNY SAMORZĄD W 2024 ROKU

Informujemy, że 29.01.2024 r. zostały opublikowane na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu ,,Aktywny samorząd” w 2024 roku” oraz aktualny tekst jednolity programu, po zmianach wprowadzonych przez Radę Nadzorczą PFRON. Poniżej dokumenty programowe:

Treść programu Aktywny samorząd 2024

2024 Kierunki_dzialan_oraz_warunki_brzegowe_w_2024_roku_2 (

Wnioski o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym z Modułu II programu będą przyjmowane od 01.03.2024r. do 31.03.2024r.
Wnioski o dofinansowanie do pomocy w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową z Modułu I programu przyjmowane będą od 01.03.2024r. do 31.08.2024r.
Wzory aktualnych wniosków o dofinansowanie z programu ,,Aktywny samorząd” w 2024 roku będą dostępne od 01.03.2024r. w siedzibie PCPR w Pszczynie; na stronie internetowej PCPR oraz w systemie SOW.

W razie pytań prosimy o kontakt tel. pod numerem  32 449 01 45 wew. 27 /Pani Beata Przemyk/