Nabór wniosków

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, iż ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022.

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego w terminie do dnia 22 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-wytchnieniowa—edycja-2022

https://www.gov.pl/web/rodzina/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-rusza-nabor-wnioskow-do-edycji-2022