Moduł I program PFRON ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

Informujemy, iż osoby z niepełnosprawnością, które przybyły na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, mogą uzyskać pomoc finansową z PFRON na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie w ramach Modułu I programu PFRON ,, Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Wnioski można składać w PCPR w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23 osobiście lub drogą pocztową. Wniosek może być złożony w obu wersjach językowych, jednakże wniosek po ukraińsku ma charakter pomocniczy, dla dokumentacji programowej istotny jest wniosek złożony w języku polskim.

kontakt do PCPR Pani Beata Przemyk 32 449 01 45 wew. 27 lub Pani Ewa Stalmach 32 449 01 45 wew. 21

poniżej ulotka informacyjna w wersji polskiej i ukraińskiej oraz wzór wniosku o dofinansowanie w obu wersjach językowych

ulotka – wersja w j. polskim

ulotka – інформаційний листок укр

j. polski Wniosek Moduł I Pomoc dla obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością

Шаблон заявки українською мовою