Model rehabilitacja kompleksowa – dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy

Informujemy, iż PFRON rozszerzył projekt ,,Model rehabilitacja kompleksowa” o moduł ukraiński. Program skierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy chcą być aktywni zawodowo w Polsce, ale na skutek niepełnosprawności mają problem z podjęciem zatrudnienia.

PFRON proponuje bezpłatny udział w projekcie Kompleksowej rehabilitacji, która obejmuje:

  • intensywną naukę języka polskiego,
  • szkolenia zawodowe i dostosowanie posiadanych kwalifikacji do polskiego rynku pracy w tym język polski zawodowy,
  • wsparcie psychologiczne związane z przeżyciami związanymi z koniecznością opuszczenia ojczyzny,
  • rehabilitację leczniczą.

Głównym celem rehabilitacji kompleksowej jest aktywizacja zawodowa i powrót do pracy. Udział w projekcie wiąże się z 3-4 miesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Możecie tam państwo mieszkać wraz z najbliższą rodziną. Pobyt, zakwaterowanie i wyżywienie Uczestnika i rodziny pokrywane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego, pobyt jest bezpłatny. Podczas zajęć w ośrodku dzieci będą spędzać czas z opiekunami.
Udział w projekcie będzie się kończyć podjęciem zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi w Ośrodku.

Zgłoszenie chęci udziału w rehabilitacji kompleksowej należy wykonać poprzez wypełnienie ankiety i przesłanie do Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach na mail: katowice@pfron.org.pl
• lekarz i psycholog ocenią Twój stan zdrowia i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej,
• otrzymasz skierowanie z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka.

Do wyboru masz dwa Ośrodki Rehabilitacji Kompleksowej:
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu. Ośrodek zlokalizowany jest nad jeziorem Durowskim pośród lasów sosnowych w pobliżu Szlaku Piastowskiego pod Poznaniem.

Centrum Rehabilitacji – Obok lasu w Grębiszewie, niedaleko Mińska Mazowieckiego. Jego urokliwe położenie z dala od dużych miast pozwala na pełną regenerację ale daje możliwość dojazdu do Warszawy

 

Co Cię czeka w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?
Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu Twojego zdrowia, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.
Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny i medyczny.

W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.

Na czym polega moduł zawodowy?
W ramach modułu zawodowego będziesz mieć możliwość uzyskania wsparcia doradcy zawodowego. Będzie on służył Ci radą w wyborze nowego zawodu – dopasowanego do Twoich zainteresowań oraz obecnych możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców.
Zanim przystąpisz do szkoleń zawodowych weźmiesz udział w intensywnym kursie językowym. Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego zawodu, doradca skieruje Cię także na kurs komputerowy. Nauczysz się, jak korzystać z komputera podczas poszukiwania pracy, jak pozyskiwać i selekcjonować informacje, a następnie zdobędziesz umiejętności komputerowe niezbędne do wykonywania pracy. Ukończenie kursu i zaliczenie sprawdzianu będzie podstawą do wydania Ci powszechnie uznawanego przez pracodawców certyfikatu.
W procesie przygotowywania się do nowego zawodu najważniejsze jest szkolenie zawodowe.
Ważnym zadaniem doradcy zawodowego jest także pomoc w przygotowaniu się do poszukiwania pracy: jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą .
Będziesz mógł również liczyć na pomoc pośrednika pracy, który pomoże Ci w znalezieniu pracy zgodnej z nowo zdobytym zawodem i odpowiadającej Twoim oczekiwaniom i możliwościom. Nowa praca to wyzwanie.

Czy sobie poradzę? Moduł psychospołeczny.
Nie obawiaj się, przez cały pobyt w Ośrodku oraz po podjęciu pracy nie zostaniesz sam. W ramach modułu psychospołecznego psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie czuwał nad tym, byś nie zwątpił w swoje siły. To normalne, że utrata możliwości wykonywania dotychczasowej pracy lub brak aktywności zawodowej mogły naruszyć Twoją wiarę we własne możliwości i obniżyć poczucie wartości. Psycholog pomoże Ci przezwyciężyć trudne momenty zwątpienia.

Moduł medyczny – na czym polega?
Moduł medyczny jest ważnym elementem w procesie powrotu do aktywności zawodowej. Jego celem jest przywrócenie utraconych funkcji organizmu lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu, co ułatwi Ci podjęcie pracy. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji określona zostanie liczba zleconych zabiegów oraz ich częstotliwość. Formy terapii będą zależne od Twoich potrzeb. Mogą to być na przykład: fizjoterapia (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż), terapia zajęciowa, logopedyczna. Raz na dwa tygodnie zespół rehabilitacyjny będzie dokonywał oceny aktualnego stanu Twojego zdrowia. W razie potrzeby ocena będzie dokonywana będzie częściej.

Jakie masz prawa i obowiązki podczas pobytu w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej?
Udział w programie rehabilitacji kompleksowej, jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem sukcesu jest Twój aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów rehabilitacji kompleksowej. Powinieneś być obecny na co najmniej 80% zajęć przewidzianych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji. W wypadku wyższej absencji będziesz musiał podać przyczyny nieobecności. Jeśli ze względu na stan zdrowia straciłeś jedyne źródło utrzymania będziesz mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od Twojej frekwencji na zajęciach Przewiduje się, że czas trwania rehabilitacji kompleksowej będzie wynikał z potrzeb,
określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji (średnio 3-4 miesięcy). Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Przed przystąpieniem do projektu będziesz musiał zadeklarować chęć pozostania w Polsce i podjęcia zatrudnienia. Jeśli w czasie pierwszych dwóch tygodni uznasz, że oferta Ośrodka
Rehabilitacji Kompleksowej nie jest dla Ciebie odpowiednia, możesz zrezygnować z dalszego uczestnictwa bez konieczności zwrotu kosztów. W trakcie korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej oraz po zakończeniu udziału będziesz mieć obowiązek udzielania informacji związanych z oceną skuteczności prowadzonych działań
Po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej będziesz mieć zapewnione wsparcie doradcy zawodowego/pośrednika pracy/psychologa do momentu
podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

Ulotka dot. programu komplekosowej rehabilitacji z PFRON – j. ukraiński

ankieta w języku ukaińskim

ankieta w języku polskim