Kampania ,,Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi”

Informacja dotycząca baneru opracowanego przez MSWiA i Straż Graniczną, który zawiera podstawowe informacje dot. zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno- Konsultacyjnego dla Polskich i Cudzoziemskich Ofiar Handlu Ludźmi.

 – wersja polska  https://www.youtube.com/watch?v=YMl9s_u65qI

– wersja ukraińska  https://www.youtube.com/watch?v=l2q3rU0YtyI

– polska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

– angielska wersja strony MSWiA (na dole zakładki) https://www.gov.pl/web/mswia-en/information-for-refugees-from-ukraine