Informacja o otrzymaniu z PFRON środków na realizację Modułu II programu AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w związku z realizacją pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” informuje, iż tut. Centrum otrzymało środki finansowe z PFRON-u na realizację wypłat  w 2017 roku do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych (legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Środki finansowe przekazane z PFRON do wykorzystania w I transzy: 85.251,08zł

W poniższym załączniku przedstawione są zasady dofinansowania w ramach Modułu II programu ,,Aktywny samorząd” w 2017r.

zarządzenie Moduł II 2017