FAMILIES

Dnia 12 stycznia 2021 r. odbyło się -w formie online- spotkanie wszystkich uczestników projektu „FAMILIES – future abilities for families in rural European communities”.Zgodnie z programem uczestnicy projektu pochodzący z sześciu krajów; Niemiec, Węgier, Łotwy, Estonii, Serbii i oczywiście Polski, przedstawili informacje o regionach, które reprezentują.W ramach wymiany dobrych praktyk Anja Sachenbacher z Niemiec przedstawiła założenia konkursu „Przedsiębiorstwo przyjazne rodzinie”. Zwycięzca konkursu Hans-Dieter Sonntag, Dyrektor Generalny F EVDauerlaufprüfzentrum GmbH przybliżył nam zasady funkcjonowania swojej firmy.Ważnym elementem spotkania była sesja warsztatowa poświęcona zrównoważonej równowadze między życiem zawodowym a prywatnym na obszarach wiejskich przygotowane przez Kirsten Frohnert, Thomas Maier, z biura sieci firm „Success factor family”.