Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

pragniemy złożyć Wszystkim

 Rodzinom Zastępczym i Prowadzącym Rodzinne Domy Dziecka

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności

i satysfakcji z pełnionej funkcji rodzica zastępczego.

Niech wszystkie cenne rady, które przekazaliście swoim wychowankom,

 będą dla nich źródłem siły i mądrości.

Jednocześnie życzymy Państwu wytrwałości i cierpliwości

w pełnieniu tej jakże ważnej i pięknej misji.

Dziękujemy za zaangażowanie włożone w opiekę i wychowanie dzieci

oraz stworzenie im spokojnego i szczęśliwego domu.

Z wyrazami szacunku i uznania,

Kierownik i Pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie