Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 15.06.2021r. do dnia 30.11.2021r.

Tak jak dotychczas przy ustaleniu wysokości dofinansowania będzie ustalana liczba noclegów.

Planowane jest udzielanie dofinansowania w wysokości do 80% udokumentowanych kosztów wypoczynku dziecka:

  • w kwocie nie większej niż 500 zł. do wypoczynku co najmniej 7 dniowego (6 noclegów),
  • w kwocie nie większej niż 800 zł. do wypoczynku powyżej 7 dni (7 noclegów),
  • wypoczynek nie może być dzielony na części,
  • w przypadku wypoczynku niezorganizowanego pokrywa się koszty noclegów z wyżywieniem, dojazdu, opłaty klimatycznej, biletów wstępu. Nie pokrywa się kosztów posiłków w restauracjach, barach oraz kosztów żadnych zakupów.

Do wniosku należy dołączyć faktury za pobyt zawierające takie informacje jak:

  • imię nazwisko, adres rodziny zastępczej,
  • koszt pobytu dziecka na wypoczynku,
  • czas pobytu dziecka na wypoczynku,

wniosek o dofinansowanie do wypoczynku