Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 1.06.2020r. do dnia 31.10.2020r.

 Dofinansowanie do wypoczynku jest świadczeniem fakultatywnym. Wysokość dofinansowania ustalona będzie po przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu. Tak jak dotychczas przy ustaleniu wysokości dofinansowania będzie ustalana liczba noclegów.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym udzielenie dofinansowania zależne będzie od posiadanych środków.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU