Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 21.05.2018r. do dnia 30.05.2018r.

Dofinansowanie do wypoczynku jest świadczeniem fakultatywnym. Wysokość dofinansowania ustalona będzie po zebraniu wszystkich wniosków i przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu. Tak jak dotychczas przy ustaleniu wysokości dofinansowania będzie ustalana liczba noclegów.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym udzielenie dofinansowania zależne będzie od posiadanych środków.

Druki do pobrania: