,, Dobry Start”

Z dniem 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął realizację programu „Dobry start”. W związku z powyższym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych składają wnioski o świadczenie „Dobry start” do ZUS.

W celu uzyskania świadczenia konieczne jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka wraz z datą umieszczenia, wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zaświadczenie będzie wydane na podstawie wniosku Strony.

Osoby sprawujące pieczę zastępczą, wnioski o świadczenie ,,Dobry start” składają wyłącznie drogą elektroniczną poprzez portal PUE ZUS.

W celu ułatwienia składania wniosków ZUS przygotował instrukcje jak należy złożyć wniosek o świadczenie dobry start.

  1. Instrukcja dla opiekuna, rodz. zast., osób pr. rodzin. dom dziecka
  2. Jak dosłać załączniki do wysłanego wniosku o świadczenie dobry start
  3. Jak sprawdzić szczegóły wniosków o świadczenie dobry start

Informujemy, iż instrukcje są dostępne również na stronie internetowej ZUS pod linkiem https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start.