PFRON KONTYNUUJE WSPARCIE OFEROWANE W RAMACH MODUŁU III PROGRAMU ,,POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” – WNIOSKI PRZYJMOWANE DO 16.11.2020r.

  W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym […]

Read more

Poszukiwani wolontariusze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie poszukuje wolontariuszy gotowych podjąć pracę w domu pomocy społecznej w przypadku wystąpienia zachorowań lub konieczności poddania kwarantannie jego pracowników. Osoby chętne do pomocy proszone […]

Read more

Rekrutacja do Pszczyńskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej

Informujemy, iż Cen­trum Przed­siębior­c­zości CP Sp. z o.o., prowadząca dzi­ałal­ność medy­czną w Szpi­talu Powia­towym w Pszczynie real­izuje pro­jekt „Pszczyński Dzi­enny Dom Opieki Medy­cznej” współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wojew­ództwa Śląskiego […]

Read more

Polski Bon Turystyczny

Informujemy, iż w związku z sygnałami dotyczącymi problemów z uprawnieniami do Polskiego Bonu Turystycznego prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi sposobu postępowania przez osoby zgłaszające problem. obsługa zgłoszeń nieprawidłowości […]

Read more
1 2 3 4 5 19