AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II – Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż w okresie od 4 marca 2019r. do 30 marca 2019r. przyjmowane są w tut. Centrum wnioski w ramach pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” Moduł II do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, dla osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje o Module II programu dostępne są w zakładce NIEPEŁNOSPRAWNI/Aktywny samorząd.

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu 2019

Zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 3 Zaświadczenie z szkoły, uczelni 2019

Wniosek Moduł II 2019