AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I – Likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o następujące formy wsparcia:

  • pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu);
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (osoby z dysfunkcją narządu ruchu; osoby z dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego)
  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (osoby z dysfunkcją narządu wzroku; osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych; osoby z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
  • pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości);
  • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu lub pod inną tego typu opieką)

Szczegółowe informacje o poszczególnych formach wsparcia opisane są w tabelach poniżej.

Wnioski w ramach Modułu I programu przyjmowane są w PCPR w Pszczynie w okresie od 24 kwietnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r.

Tabela – informacje o zadaniach A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4

Tabela informacje o zadaniach B5, C2, C3, C4, D

Treść pilotażowego programu Aktywny samorząd

Kierunki działań oraz warunki brzegowe (…) Aktywny samorząd w 2019 roku

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotażowego programu Aktywny samorząd