AKTYWNY SAMORZĄD 2020 w systemie SOW

Od 1 marca 2020r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.
Wnioski w ramach Modułu I programu /likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową/ przyjmowane będą w okresie od 1 marca 2020r. do 31 sierpnia 2020r.
Wnioski w ramach Modułu II programu /pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym/ przyjmowane będą w okresie od 1 marca 2020r. do 31 marca 2020r. na semestr letni roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 oraz w okresie od 1 września 2020r. do 10 października 2020r. na semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2020r.

Od 2020r. można składać wnioski w ramach Modułu I oraz w ramach Modułu II programu w formie elektronicznej za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON /www.sow.pfron.org.pl/ lub w formie papierowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23

Przypominamy również, iż zgodnie z nowymi zasadami AS w 2020 roku elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w dwóch sytuacjach:

  • W przypadku Modułu I jest to 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosków,
  • W przypadku Modułu II jest to zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia do kwoty 800 zł dla Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy.

SOW i ePUAP – jak to zrobić? Załóż profil zaufany i korzystaj z możliwości, jakie daje System Obsługi Wsparcia.

https://youtu.be/eUGv4ECjf4I


Informujemy, iż na portalu SOW
https://portal-sow.pfron.org.pl/ dostępne są filmy instruktażowe Moduł Wnioskodawcy informujące w jaki sposób można założyć Profil Zaufany, jak zarejestrować się w systemie SOW oraz w jaki sposób można złożyć wniosek itp.

Wszelkich informacji w zakresie składania wniosku w systemie SOW udziela również pracownik PCPR w Pszczynie odpowiedzialny za realizację programu ,,Aktywny samorząd” 32 449 01 45 wew. 27