„AKTYWNE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż Fundacja Szansa dla Niewidomych-Tyflopunkt KATOWICE zaprasza do udziału w projekcie:

„AKTYWNE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI”

PROJEKT PRZEZNACZONY JEST DLA OSÓB, KTÓRE:

 • są mieszkańcami woj. Śląskiego,
 • są członkami rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  (zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej),
 • są nieaktywne zawodowo (bierne zawodowo) lub bezrobotne nie zarejestrowane w UP w wieku 16-65 lat
 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym, lekkim (z powodu dysfunkcji wzroku)

W RAMACH PROJEKTU FUNDACJA OFERUJE:

 • SZKOLENIA ZAWODOWE:

PRACOWNIK BIUROWY
TELEMARKETER
OBSŁUGA KLIENTA

 • certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe
 • staże zawodowe
 • zwrot kosztów dojazdu
 • materiały szkoleniowe

PONADTO ZAPEWNIAMY:

 • Diagnozę potrzeb i indywidualny plan działania
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne, tyflospołeczne oraz pośrednika pracy
 • Warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej: www.szansadlaniewidomych.org/5/projekty

I wysłać na adres biura projektu lub przekazać do Tyflopunktu

Fundacja Szansa dla Niewidomych

Tyflopunkt w Katowicach

adres: pl. Grunwaldzki 8-10/118, 40-127 Katowice

tel. 32 786 95 06

e-mail: katowice@szansadlaniewidomych.org

godziny otwarcia: 8.00 -16.00