PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD”

PILOTAŻOWY PROGRAM PFRON ,,AKTYWNY SAMORZĄD”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż Zarząd PFRON przyjął dokument pn. ,,Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” w 2018 roku

W 2018 roku będą realizowane następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Wnioski w ramach Modułu I przyjmowane będą w PCPR w Pszczynie od dnia 2 kwietnia 2018r. do dnia 30 sierpnia 2018r. (druki będą dostępne do pobrania w PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23  oraz na naszej stronie internetowej od marca 2018r).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

– w szkole policealnej;

– w kolegium;

-w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski w ramach Modułu II przyjmowane będą w tut. Centrum od 1 marca 2018r. do 30 marca 2018r. dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2017/2018.

Wnioski na rok szkolny/akademicki 2018/2019 przyjmowane będą od 3 września 2018r. do 10 października 2018r. Druki obowiązujących wniosków będą dostępne w siedzibie PCPR w Pszczynie przy ul. Dworcowej 23 oraz na naszej stronie internetowej od 1 marca 2018r.