Nabór wniosków

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021.

O dofinansowanie wniosków w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, szczebla gminnego lub powiatowego w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1134,komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa-edycja-2021

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021