X Śląski Rajd Turystyczny „BEZ BARIER”

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze O/Mysłowice organizator Ogólnopolskiego Seminarium Turystyki Osób Niepełnosprawnych w 2008 r. oraz Śląskich Rajdów Osób Niepełnosprawnych w latach 2009 – 2018 r. korzystając z bogatego doświadczenia swojej kadry w organizacji imprez turystycznych dla osób niepełnosprawnych podejmuje się organizacji ogólno wojewódzkiej imprezy turystyczno – rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych izolacją społeczną:

Info X SRT Bez Barier

Karta zgłoszeniowa X SRT

Prop tras turyst X SRT

Regulamin X SRT