Wypełnij ankietę na temat dostępności starostwa i jednostek

Starostwo Powiatowe w Pszczynie uczestniczy w projekcie dedykowanym lepszemu przystosowaniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych oraz świadczonych w nich usług publicznych do potrzeb mieszkańców. Głównym celem projektu jest umożliwienie pełnego włączenia w życie lokalnej społeczności osób z niepełnosprawnościami oraz wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie poprawy funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt zakłada wypracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań, a następnie ich wdrożenie w jednostkach samorządu terytorialnego. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat dostępności i podzielić się spostrzeżeniami wypełniając przygotowane ankiety.

Dla mieszkańców/ pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych:
ankiety.powiat.pszczyna.pl/index.php/817455?lang=pl

Dla pracowników NGO / innych organizacji wspierających osoby o szczególnych potrzebach:
ankiety.powiat.pszczyna.pl/index.php/634655?lang=pl

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Liderem projektu są Dobre Kadry – centrum badawczo-szkoleniowe Sp. z.o.o.