Stypendia Pomostowe

Informujemy, że 7 kwietnia 2016  została ogłoszona XV edycja Programu Stypendiów Pomostowych. Programu, który od czternastu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd ponad 14.154 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym 208 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy uczestniczą w programie od siedmiu edycji.
Na stronie internetowej programu www.stypendia-pomostowe.pl zamieszczone zostały szczegółowe informacje, w tym regulamin XV edycji i jej haromonogram.