Punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego – ROPS,
uruchomił punkt obsługi prawnej i poradnictwa dla obywateli Ukrainy,
którzy uciekli z terenu Ukrainy z powodu ataku Federacji Rosyjskiej
na Ukrainę. W załączeniu przesyłamy informację na temat usług
świadczonych w punkcie.
Zapraszamy do kontaktu.

Регіональний центр соціальної політики Сілезького воєводства – ROPS,
відкрив центр юридичних послуг та консультацій для громадян України, які
покинули територію України через напад Російської Федерації на територію
України. Просимо вас ознайомитися з інформацією про послуги, що
надаються що надаються в пункті.
Ви можете звертатися до нас.

Punkt UKR – promocja