Interpretacja ZUS w sprawie prawa rodziny pomocowej do świadczenia wychowawczego dla dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzina pomocowa  jest uwzględniona w katalogu osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego w art. 4 ust. 2 pkt 5 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, jako rodzina zastępcza.

W celu ustalenia prawa do tego świadczenia powinna złożyć wniosek na formularzu SW-O  (wniosek może złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS, bankowość elektroniczną, przez portal empatia), do którego zobowiązana jest załączyć zaświadczenie powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o umieszczeniu dziecka w rodzinie pomocowej, wraz z datą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje przez okres, w którym rodzina pomocowa sprawuje nad dzieckiem pieczę zastępczą, tj. od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej do dnia faktycznego opuszczenia tej rodziny przez dziecko. Wyjaśniam dodatkowo, że świadczenie wychowawcze jest świadczeniem niepodzielnym, a to oznacza, że w przypadku gdy rodzina pomocowa sprawuje nad dzieckiem pieczę przez niepełny miesiąc, przysługuje jej prawo do świadczenia wychowawczego za ten miesiąc w pełnej wysokości.

Dotychczasowa rodzina zastępcza, która w związku z przekazaniem dziecka do rodziny pomocowej nie będzie sprawować  opieki nad dzieckiem powinna poinformować o tym fakcie ZUS w ciągu 7 dni od umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej. Informacje taką powinna przekazać na formularzu POG w nawiązaniu do poprzednio złożonego wniosku. Tak samo powinna postąpić po ponownym przyjęciu dziecka po zakończeniu pobytu dziecka w rodzinie pomocowej.

Żródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Centrum Obsługi Telefonicznej – tel. 22 560 16 00

Kontakt mailowy: wiadomości mailowe w tej lub innych sprawach należy kierować na adres cot@zus.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na www.zus.pl  lub za pośrednictwem konta na PUE ZUS (Zadaj pytanie ZUS).