INFORMACJA O PROGRAMIE PFRON – AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż z dniem 30 sierpnia 2016r. upływa w tut. Centrum termin składania wniosków o dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych w ramach realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Aktywny samorząd”.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach poszczególnych obszarów programu:

Obszar A, Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Obszar A, Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B, Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów
oraz oprogramowania,

Obszar B, Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C, Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C, Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Obszar C, Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

UWAGA: Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będzie możliwa po dokonaniu zmian w programie dotyczących zasad przyznawania tej pomocy.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać w siedzibie PCPR w Pszczynie,                  przy ul. Dworcowej 23 lub pod nr tel. 32 449 01 45 wew. 27. Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.pcpr.powiat.pszczyna.pl w zakładce DOKUMENTY oraz w siedzibie PCPR.