Informacja dotycząca zaproszenia do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy z zakresu usług pocztowych, udostępniamy pismo dotyczące zaproszenia do złożenia oferty.

MODYFIKACJA SIWZ w ramach zamówienia na Usługi pocztowe dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie.

PYTANIA I ODPOWIEDZI