Informacja dotycząca zaproszenia do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych

W odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy z zakresu usług pocztowych, udostępniamy pismo dotyczące zaproszenia do złożenia oferty.

Informacja dotycząca zaproszenia do złożenia oferty na usługi pocztowe