FAMILIES – future abilities for families in rural European communities 2020-1-DE02-KA204-007420

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu pod tytułem “FAMILIES – future abilities for families in rural european communities”

 Liderem oraz koordynatorem projektu jest Landkreis Anhalt-Bitterfeld w Niemczech. Projekt jest realizowany w partnerstwie z następującymi krajami: Niemcy, Węgry, Łotwa, Serbia  i Estonia. W ramach dwuletniego projektu, siedmiu partnerów z sześciu krajów europejskich wymieni swoje doświadczenia i opracuje możliwe do przeniesienia rozwiązania i nowe strategie w ramach tematu: przyszłe możliwości rodzin w wiejskich wspólnotach europejskich.