Dofinansowanie do wypoczynku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zachęca rodziny zastępcze do składania wniosków o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

Prosimy o składanie wniosków w terminie od 16.05.2016 r. do 31.05.2016 r.

Wysokość dofinansowania ustalana będzie po zebraniu wszystkich wniosków. W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym udzielenie dofinansowania zależne będzie od posiadanych środków.

Druki do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dla dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej

zasady udzielania świadczeń w rodzinach zastępczych oraz zatrudniania osób wspomagających funkcjonowanie rodzin zastępczych.