Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 20.05.2019r. do dnia 31.05.2019r.

Dofinansowanie do wypoczynku jest świadczeniem fakultatywnym. Wysokość dofinansowania ustalona będzie po zebraniu wszystkich wniosków i przeanalizowaniu możliwości finansowych powiatu. Tak jak dotychczas przy ustaleniu wysokości dofinansowania będzie ustalana liczba noclegów.

W przypadku złożenia wniosku w terminie późniejszym udzielenie dofinansowania zależne będzie od posiadanych środków.

Druki do pobrania:

wniosek o dofinansowanie do wypoczynku

zasady udzielania świadczeń