AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd Moduł I do likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane są w […]

Read more

Dobry start

Od dnia 1 sierpnia 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o […]

Read more
1 2 3 4 5 12