FAMILIES

W związku z realizacją  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu pod tytułem:  „FAMILIES – future abilities for families in rural European communities”, publikujemy pierwszy Newsletter dotyczący projektu.

Read more

FAMILIES

Dnia 12 stycznia 2021 r. odbyło się -w formie online- spotkanie wszystkich uczestników projektu „FAMILIES – future abilities for families in rural European communities”.Zgodnie z programem uczestnicy projektu pochodzący z […]

Read more

Wnioski PFRON 2021r.

Informujemy, iż wnioski ze środków PFRON będą przyjmowane od 04.01.2021r. Prosimy osoby, które będą ubiegać się o dofinansowanie do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier technicznych, architektonicznych oraz w komunikowaniu się, aby […]

Read more

Nabór wniosków

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, iż ogłoszono nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 oraz „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021. O dofinansowanie wniosków w […]

Read more
1 2 3 4 5 20