microphone-704257_1280

Dobry Start

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o […]

Read more
microphone-704257_1280

Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 21.05.2018r. do dnia 30.05.2018r. Dofinansowanie do wypoczynku jest świadczeniem fakultatywnym. Wysokość […]

Read more
microphone-704257_1280

Waloryzacja świadczeń

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2018r. wysokości kwot przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej ulegną […]

Read more
1 2 3 4 5 8