AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I – Likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki […]

Read more

Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 20.05.2019r. do dnia 31.05.2019r. Dofinansowanie do wypoczynku jest świadczeniem fakultatywnym. Wysokość […]

Read more
1 2 3 4 5 11