microphone-704257_1280

Nabór

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór kandydatów chętnych do prowadzenia zajęć korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2019, którego realizacja odbywać się będzie na terenie Powiatowego Centrum […]

Read more
microphone-704257_1280

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą na potrzeby Powiatowego Centrum […]

Read more
microphone-704257_1280

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego z zakresu pomocy społecznej – prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi Uchwała nr 968 195 18 Zarządu Powiatu […]

Read more
1 2 3 4 8