microphone-704257_1280

Dobry start

Od dnia 1 sierpnia 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, rodziny zastępcze, prowadzący rodzinny domy dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o […]

Read more
csm_Logo_as_88c3965dbd

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I

AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ I – Likwidacja bariery transportowej, likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym, likwidacja barier w poruszaniu się, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki […]

Read more
microphone-704257_1280

Dofinansowanie do wypoczynku

Osoby chcące skorzystać z dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka proszone są o składanie wniosków w terminie od dnia 20.05.2019r. do dnia 31.05.2019r. Dofinansowanie do wypoczynku jest świadczeniem fakultatywnym. Wysokość […]

Read more
1 2 3 4 10