AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie informuje, iż od 1 września 2021r. do 10 października 2021r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” Moduł II dotyczące roku szkolnego/akademickiego 2021/2022.

Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców zarówno w formie papierowej do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie, przy ulicy Dworcowej 23, jak i w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON) pod adresem https://sow.pfron.org.pl

System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON tj. SOW ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON za pomocą systemu, aby umożliwić załatwienie sprawy drogą elektroniczną.

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.

Jak to zrobić można dowiedzieć się pod adresem:

  1. https://pz.gov.pl/pz/index lub
  2. https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub
  3. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego

Przykładowy sposób założenia profilu zaufanego ePUAP:

  1. Wejdź na epuap.gov.pl
  2. Załóż konto użytkownika na portalu ePUAP (należy zarejestrować się na portalu ePUAP).
  3. Po zarejestrowaniu się na ePUAP należy zalogować się na stronie epuap.gov.pl
  4. W systemie ePUAP wypełnij i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP /zakładka Moje Profile Zaufane, opcja Złóż wniosek/
  5. W celu uwierzytelnienia profilu zgłoś się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.

UWAGA:

Informuje się, iż gdy Wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e/PUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON – wówczas dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o 800zł (dotyczy tylko tych Wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy – wsparcie jednorazowe).

Po założeniu Profilu Zaufanego ePUAP należy zarejestrować się w systemie SOW. Korzystanie z systemu nie wymaga instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Aby wywołać stronę logowania do systemu SOW należy uruchomić przeglądarkę internetową i wpisać adres strony internetowej https://sow.pfron.org.pl  zakładka REJESTRACJA u góry strony internetowej

UWAGA: Jeżeli użytkownik posiada Profil Zaufany ePUAP i chciałby go wykorzystywać w systemie SOW do uwierzytelnienia to login (adres e-mail) do konta SOW musi być taki sam, jak adres e-mail podany w Profilu Zaufanym ePUAP.

Na stronie internetowej: https://portal-sow.pfron.org.pl można znaleźć wszelkie informacje o Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON oraz filmy ułatwiające pracę w systemie przeznaczone dla Wnioskodawców: zakładka STREFA JST/Filmy instruktażowe i informacyjne/ Filmy instruktażowe: Moduł Wnioskodawcy.

Druk wniosku AKTYWNY SAMORZĄD MODUŁ II:

Wniosek AS MII (P) – 2021

Zał. nr 1 Oświadczenie o wysokości dochodu 2021

Zał. nr 2 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zał. nr 3 Zaświadczenie z szkoły, uczelni 2021

Zał. nr 4 Oświadczenie Pełnomocnika – jeśli dotyczy

Zał. nr 5 do Oświadczenia wnioskodawcy Moduł II 2021