AKTYWNY SAMORZĄD – Informacja o otrzymaniu środków z PFRON na MODUŁ II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie w związku z realizacją pilotażowego programu PFRON ,,Aktywny samorząd” informuje, iż tut. Centrum otrzymało środki finansowe z PFRON-u na realizację wypłat w semestrze letnim 2015/2016 do pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób niepełnosprawnych (legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności).

Środki finansowe przekazane z PFRON do wykorzystania w I transzy: 44.878,88zł.

W poniższym załączniku przedstawione są zasady dofinansowania w ramach Modułu II programu ,,Aktywny samorząd” w 2016r.

Zarządzenie nr 4/2016 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie z dnia 09.05.2016r. w sprawie zasad określania dofinansowania w ramach Modułu II pilotażowego programu PFRON „Aktywny samorząd” w 2016r.