„ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy ”

Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno- Gospodarczego „KLUCZ” realizuje projekt współfinansowany w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „ABSOLWENT-PRACA-STABILIZACJA kompleksowe wsparcie niepełnosprawnych studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy ”. Uczestnikami projektu mogą być tylko i wyłącznie osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, będące absolwentami szkół wyższych (maksymalnie 5 lat) lub osoby będące na ostatnim roku studiów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich oraz podyplomowych). Projekt oferuje kompleksową aktywizację zawodową: staże, szkolenia i kursy zawodowe, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także indywidualne wsparcie psychologiczne. W ramach projektu można skorzystać z dofinansowania do zakwaterowania (400 zł/ miesięcznie) oraz ze zwrotów kosztów dojazdu (200 zł/ miesięcznie). Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie www.stowarzyszenie-klucz.pl oraz pod numerem telefonu 32 647 80 50, 32 647 75 13.